måndag 13 september 2010

Färglära (en sista reflektion kring valet)

Kristi förklaring är en bön till de som väljer att placera folk i kategorier av innanför och utanför, de som väljer att se världen i svart eller vitt, rött eller blått. En bön om den Helige Andes gemenskap till alla människor.

Kristus är inte svart eller vit, röd eller blå, rosa eller gulblå. Kristus är vit, hans kläder blev “vitare än vad någon blekning i världen kan göra några kläder”. Det handlar inte om att urskilja och separera, det handlar om att alla skall bli ett. Nej, allting är vitt, alla färger får plats i den Helige Andes gemenskap. Det handlar inte längre om svart eller vitt, rött eller blått, men det är inte heller gråzoner. Allt är förklarat, allt är vitt och alla är vi en i den helige Andens gemenskap.

Och alla vi som som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. 2 Kor 3:18


3 kommentarer:

Joel Kuhlin sa...

Fin bild!
Gillade din reflexion att alla färger får plats i Kristus vita färg!

Vad skulle detta kunna få för teologiska följder, med tanke på politik?

Benjamin Ekman sa...

White power?

Ludvig sa...

Som Benjamin så subtilt påtalat så erkänner jag att just den färganalysen ligger lite dåligt till i dessa tider. Men det är ju just motsättningen vi/dom (som ivrigt debatteras just nu) som både jag och den gode herden vänder sig emot. N'est-ce pas?