söndag 4 mars 2012

Han sa himmel, och det blev himmel..."Jag ville att språket skulle vara det som det utger sig för att vara. Som det var i början. När Gud talade. Han sa himmel och det blev himmel, han sa jord och det blev jord, men Han sa aldrig luft, ändå är den."
- Meira Ahmemulic (Tidskriften Glänta 3-4, 2011, s. 93.)

Inga kommentarer: