fredag 25 mars 2011

Att icke-välja en biskop

I Göteborgs Stift stundar snart biskopsvalets andra omgång. Ett val som i nuläget står mellan Staffan Grenstedt och Per Eckerdal. Detta är dock inte bara ett val mellan två biskopskandidater, utan idet läge Göteborgs Stift är, och har varit sen lång tid tillbaka, är det ett val mellan två vitt skilda teologier. Väldigt förenklat kan man uttrycka det som att valet står mellan en liberal och en konservativ teologi. En liberal teologi som förespråkar giftermål av samkönade och en konservativ som inte gör det (vilket de skiftande svaren på Västnytts raka fråga förevisar), en ”liberal” teologi som gärna kan tänka sig en kvinnlig biskop och en ”konservativ” som inte kan tänka sig detta. Situationen vid dagens biskopsval skiljer sig alltså inte nämnvärt från den situation som rådde vid föregående val, då Carl-Axel Aurelius valdes, 2003, då förhållandena var desamma.

Vid detta tillfälle gick t.o.m. förespråkare för de ”liberala” ut och påpekade att det inte är läge att välja en kvinna till biskop för det skulle skapa för stora friktioner mellan de två block som utgör Göteborgs stift. Samtidigt så kampanjades det intensivt för att de liberala skulle kunna nå enhet kring en kandidat för att inte den konservativa representanten skulle vinna valet. Denna kandidat var alltså Carl-Axel Aurelius, en kandidat som först och främst valdes p.g.a. att han inte var konservativ, och inte kontroversiell. En liberal kandidat som även de konservativa skulle kunna enas kring. Och exakt samma läge står alltså Göteborgs Stift inför i dagens läge, eller snarare, det stod inför det vid det första biskopsvalsomgången. Nu är valet så gott som avgjort och den liberale kandidaten Per Eckerdal kommer med största sannolikhet vinna det avslutande valet den 31:e Mars.

Om man frågar sig, helt utan förförståelse, vilken av de kvarvarande kandidaterna, Eckerdal och Grenstedt, som är den bästa biskopen kan svaret endast bli: ”Det beror på”. Och med detta menar jag att det helt enkelt beror på vad man menar med ”biskop” och vad man menar med ”bäst”.

För att svara på den första frågan (Vad är en biskop?) är det mest logiskt att vända sig till Kyrkoordningen. Där står det, förutom att den skall ansvara för ledning och tillsyn, viga präster och diakoner, kalla till överläggningar osv. även att biskopen skall” vårda och värna kyrkans enhet”. (Tredje avdelningen, 8 kap. ”Biskopen”, 1 §, punkt 4). Och som jag förevisat ovan så verkar det som om det i detta stift är den allra viktigaste punkten. Som i valet av Aurelius, en biskop som inte skapar för stora friktioner i den disparata enhet som utgör Göteborgs Stift. Men vilken enhet är det egentligen vi talar om då? Enheten om att alla har rätt till sin egen ståndpunkt, eller enheten av Svenska kyrkans bestämmelser och ordningar? Enheten av det som Svenska kyrkan anser vara det rena och klara förkunnandet av evangelium och sakramentens förvaltande enligt kyrkans bekännelse och ordning,(Tredje avdelningen, 8 kap. ”Biskopen”, 1 §, punkt 2) eller enheten av vitt skilda evangelietolkningar, varav vissa inte står i samklang med Svenska kyrkans bekännelse och lära?

Jag menar att det är p.g.a. av denna oklarhet vad gäller begreppet ”kyrkans enhet” som biskopsvalet i Göteborgs Stift inte har karaktären av ett val, utan karaktären av ett icke-val. Eftersom majoriteten av väljarna uppenbarligen tillhör den ”liberala” teologin så kommer inte den ”konservative” representanten vinna om de ”liberala” kraftsamlar och väljer den kandidat som inte är konservativ. På frågan jag ställde till folk jag träffade i min ”liberala” sfär inför den första valomgången var det många som uttryckte sig om att de gärna skulle se någon annan som biskop, men ändå tänkte rösta på Eckerdal eftersom han ”ändå skulle vinna” och de inte ”ville se Grenstedt bli biskop”. Problemet som uppstår är alltså att Göteborgs stift, präglat av konflikten mellan de två blocken, inte kan välja en biskop som är ”bäst”, utifrån väljarnas visserligen partikulära situation, utan tvingas till att välja den som är icke-dålig. Jag har visserligen ingen större erfarenhet av Per Eckerdal, han är säkert duktig, men jag har inte pratat med många som haft honom som en självklar kandidat till biskopsposten utifrån vem han är, utan enbart utifrån vad han inte är.

Att detta förfarande hindrar teologisk utveckling i stiftet kan väl ingen bortse ifrån. Istället för valet utgår ifrån en teologisk diskussion om kyrka, om framtid, om lärjungaskap, en diskussion som utgår ifrån mysteriernas mysterium, så har vi i Göteborgs stift en ständig diskussion om vad den ena kandidaten är och vilken av de övriga representanterna som är hans minst kontroversiella motpart. Och det är så i dagens Svenska kyrka exemplifierar inläggets rubrik, det är just så man icke-väljer en biskop.

Så till den andra frågan som jag nämnde ovan (Vad menas med begreppet ”bäst”?) vill jag enbart tillägga den amerikanske teologen Stanley Hauerwas kommentar när han 2001 blev utsedd till Amerikas bästa teolog av tidningen Time, varpå han svarade: ”Bäst är ingen teologisk kategori”.


Uppdatering 110331: Biskopsvalet är avgjort och Per Eckerdal är ny biskop i Göteborg. Läs mer i Kyrkans tidning, Dagen, GP (även här) eller på Göteborgs stifts hemsida.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Må så vara att det ligger något i vad du skriver om situationen i stiftet men jag tycker att det är djupt orättvist att implicit påstå att Eckerdal inte kommer att åstadkomma något spännande eftersom han är den som inte är något man inte vill ha. Då jag träffat båda bröderna kan jag inte annat än övertygas om att jag mött några av de mest genomtänkta och briljanta personer tänkas kan. Jag är därmed helt och hållet övertygad om att jag med flera har röstat fram inte bara rätt biskop utan också den bästa biskopen och jag är övertygad om att det kommer att ske mycket bra i vårt stift framöver!

Ludvig sa...

Hej anonym.

Roligt att du känner glädje och förhoppning inför framtiden! Jag röstade själv på Eckerdal och hoppas verkligen att du har rätt i din övertygelse!Jag erkänner i min text att jag inte vet så mycket om honom och att jag grundar mitt material på ett tämligen litet statistiskt underlag.

Min poäng med inlägget är att lyfta fram en försvårande konflikt i Göteborgs stift och dess konsekvenser i situationer som denna, kanske hårdrar jag det lite...

Tack för din kommentar!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Ludvig sa...

Hej Anonym, vänligen sluta vara anonym och stå för dina åsikter.

Tack!


/Ludvig

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Ludvig sa...

Hej Anonym!

Eftersom du envisas med att fortsätta vara anonym så tar jag nu bort dina inlägg. Främst för att de faktiskt inte berör själva ämnet i den ursprungliga bloggposten.

Mvh Ludvig

Anonym sa...

Ja, så kan man ju också utnyttja sitt ägande. Fast hur du kan mena att personliga handlingar privat inte har att göra med vad en biskop bör stå för i livet och kyrkan förstår inte jag. Men blundar du tillräckligt hårt eller raderar inlägg så klarar du säkert att leva med det. Dock tror jag inte att kyrkan överlever när skenheligheten sätts i högsätet. Kristendomen kommer självklart att överleva och utvecklas.

Det är faktiskt för att jag är rädd för hur min vardag skulle bli om jag är öppet kritisk. Jag måste helt enkelt vara anonym för att kunna överleva.

Ludvig sa...

Hej igen anonym.

Min ursprungliga bloggpost handlade om ett strukturellt problem i Göteborgs stift, inte den valda kandidatens lämplighet. Därför anser jag inte att dina inlägg tillför den debatten något.

Det är beklagligt att du känner behovet att vara anonym, men jag tycker inte att min blogg är platsen för denna anonyma diskussion.

Hoppas du förstår.

/Ludvig