söndag 23 maj 2010

Pingst

Kom, sanna ljus.
Kom, eviga liv.
Kom, dolda mysterium.
Kom, outsägliga skatt.
Kom, verklighet bortom alla ord.
Kom, person bortanför allt förstånd.
Kom, allsmäktige, ty utan uppehåll skapar, omformar och förändrar du alla ting endast genom din vilja.
Kom, du osynlige som ingen kan beröra med sin hand.

Kom, du som aldrig rörs men som dock i varje ögonblick är helt i rörelse; du som närmar dig oss som ligger i helvetet, dock förblir du högre än himmelen.
Kom, du vars namn fyller våra hjärtan med längtan och ständigt är på våra läppar; dock kan vi icke veta eller säga vem du är eller hurudan du är till din natur.

Kom, du som är ensam till de ensamma.
Kom, ty du är själv begäret i mitt inre.
Kom, mitt liv och min anda.
Kom, min glädje, min ära, min oändliga fröjd.

- S:t Symeon den nye teologen

Inga kommentarer: